Jak rozliczyć stypendystę?

22-11-2018

Często gdy realizujemy szkolenia dofinansowane ze środków unijnych zastanawiamy się, jak prawidłowo, pod kątem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rozliczyć wypłatę stypendium.

Oto kilka zasad zgłoszenia stypendysty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy osób fizycznych pobierających stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie):

 

1. Kod tytułu ubezpieczenia: 09 20 00 (lub zmodyfikowany w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności)

czytaj więcej