PKPiR

hand putting a coin in jar with blank paper, plant grow up

Biuro rachunkowe Bielsko - Żywiec

W ramach usługi prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

  • kontrolę poprawności dokumentów księgowych;
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych;
  • przygotowanie zgłoszeń do ZUS przedsiębiorcy;
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS przedsiębiorcy;
  •  sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS;
  • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
  • pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności.