PEŁNE KSIĘGI

 

women-2835137_1280

Biuro rachunkowe Bielsko - Żywiec

W ramach usługi prowadzenia ksiąg handlowych oferujemy:

  • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności;
  • utworzenie polityki rachunkowości firmy;
  • utworzenie zakładowego planu kont;
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości;
  • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych;
  • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz pliku JPK VAT;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
  • uzgadnianie sald zobowiązań i należności;
  • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8;
  • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli;
  • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
  • pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności