PEŁNE KSIĘGI

 

women-2835137_1280

Biuro rachunkowe Bielsko - Żywiec

W ramach usługi prowadzenia ksiąg handlowych oferujemy:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności;
 • utworzenie polityki rachunkowości firmy;
 • utworzenie zakładowego planu kont;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • kontrolę dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT oraz pliku JPK VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności;
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8;
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli;
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego;
 • pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności