Czym jest „Ulga na start”?

22-11-2018

„Ulga na start” to duża pomoc dla osób zakładających własny biznes. Polega na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia firmy.

  • Czy każdy może z niej skorzystać?
    Niestety istnieją pewne ograniczenia . Z „ulgi na start” skorzystać mogą osoby, które:
    pierwszy raz zakładają firmę,
  • zakładają firmę po raz kolejny, pod warunkiem że przerwa od zamknięcia bądź zawieszenia wcześniejszej działalności wynosi co najmniej 60 miesięcy,
  • nie świadczą czynności dla byłego pracodawcy w zakresie, który był przedmiotem ich umowy o pracę w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

W okresie „ulgi na start” przedsiębiorca opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.zus.pl