Jak rozliczyć stypendystę?

22-11-2018

Często gdy realizujemy szkolenia dofinansowane ze środków unijnych zastanawiamy się, jak prawidłowo, pod kątem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rozliczyć wypłatę stypendium.

Oto kilka zasad zgłoszenia stypendysty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy osób fizycznych pobierających stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie):

 

1. Kod tytułu ubezpieczenia: 09 20 00 (lub zmodyfikowany w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności)

czytaj więcej

Czym jest „Ulga na start”?

22-11-2018

„Ulga na start” to duża pomoc dla osób zakładających własny biznes. Polega na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia firmy.

czytaj więcej

JPK VAT bez dodatkowych opłat

10-01-2018

Wszyscy nasi klienci, którzy są czynnymi podatnikami VAT, nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat w związku z korzystaniem z usługi przekazywania przez nas pliku JPK VAT na serwer MF (dotyczy: biuro rachunkowe Bielsko, biuro rachunkowe Żywiec).

JPK VAT – nowa darmowa aplikacja Ministerstwa Finansów

10-01-2018

Ministerstwo finansów na stronie www.jpk.mf.gov.pl udostępniło do pobrania bezpłatną aplikację e-mikrofirma.

Dzięki tej aplikacji przedsiębiorca może:

czytaj więcej